OPP:n logo

Tämän logon silloinen suunnittelu perustui siihen, että pyrin saamaan esille kokonaiskuvanseuran tavoitteista, sekä sen toteutusalueesta Lapista.

Näin ollen päättelin ja ajattelin kokonaiskuvaan kuuluvia osia ja niiden esilletuomista, jotta tuo tavoite jotenkin logon avulla toteutuisi. Tietoisena siitä, että graafisen suunnittelun elementtejä ovat värit, symbolit, mahdollinen teksti, muodot, kuvat ja hahmot, jotka tulee saattaa yhdeksi kokonaisuudeksi, jotta logon katsoja tietää ja aistii sen merkityksen.

Toteutusaluetta - Lappia - tässä logossa kuvaa nuo taustatunturit, sekä perspektiivisesti kuvattu tie, jonka "häntänä" on sahalaita kuvaamassa päämäärätietoista liikettä ja liikkeeseen liittyvää voiman käyttöä - on vanha kreikkalaisten käyttämä kuva liikkeen voimasta ja nopeudesta.

OPP -kirjaimet yhteen nivottuna kertovat seuran nimen osa-alueet, sekä samalla kuvaavat käytössä olevan suoritusvälineen pyörän erilaisia yhteenkuuluvia osakokonaisuuksia. Esillä olevan O-kirjaimen puolikas puolestaan kuvaa samalla poron / peuran pääsarven kaarta, jolla on arvokas merkitys saamelaisessa mytologiassa.

Alkuperäisessä logon väreissä käytin keltaista ja mustaa. Keltainen kuvaa saavutuksia ja kunniaa. Musta puolestaan ihmisen hallinnassa olevaa teknologiaa. Tässä tapauksessa ihmisen ja pyörän keskeistä suhdetta ja riippuvuutta.

Aaro Peuraniemi

 

Aloitussivulle