Vuosikokouksen 9.2. 1965 päätöksiä:

 

Ounaksen Pyörä-Poikien vuosikokous pidettiin 9.2. 1965. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pentti Fest ja sihteeriksi Teuvo Raimosvuo. Esitettiin vuoden 1964 toimintakertomus ja tilit, jotka hyväksyttiin yksmielisesti ja johtokunnalle myönnettiin tili- ja vastuuvapaus. Jäsenmaksuksi päätettiin 3 mk aikuisilta ja 50 penniä alle 17-vuotiailta. Liittymismaksu on 1 mk.

                                    

Seuran puheenjohtajaksi valittiin edelleen Erkki Mikkonen ja sihteeriksi Teuvo Raimosvuo sekä uudeksi rahastonhoitajaksi Olavi Lahtinen. Johtokunnan varsinaisiksi jäseniksi valittiin edellisten lisäksi Erkki Rapo, Pentti Mikkonen, Seija Jokela ja Jouko Lampinen, varalle Erkki Kangas, Reino Nousiainen ja Arvo Taipale. Tilintarkastajiksi valittiin Antero Järvenkorpi ja Paavo Ritola, varalle Reino Härmä ja Toivo Kantanen.

 

Luistelujaostoon (samalla TUL:n Lapin piirin luistelujaostoon) valittiin kokoonkutsujaksi Jouko Lampinen ja jäseniksi Erkki Rapo, Pentti Mikkonen, Pentti Fest, Seija Jokela, Esko Seppänen, Teuvo Raimosvuo, Lauri Korva ja Erkki Mikkonen. Pyöräilyjaoston (samalla TUL:n Lapin piirin pyöräilyjaoston) kokoonkutsujaksi Erkki Mikkonen ja jäseniksi Erkki Rapo, Jouko Lampinen, Matti Jänkälä, Pekka Parsola, Lauri Simonen, Aarne Silen ja Pentti Mikkonen. Yleisurheilujaostoon valittiin kokoonkutsujaksi Pentti Mikkonen ja jäseniksi Teuvo Raimosvuo, Arvo Taipale, Seija Jokela, Eija Saarinen, Kari Luusuaniemi ja Juhani Mikkonen. Talousjaostoon valittiin kokoonkutsujaksi Olavi Lahtinen ja jäseniksi Antero Järvenkorpi, Reijo Härmä, Väinö Karhu, Pekka Kauppinen, Toivo Kantanen, Paavo Ritola ja Mauno Tahvonen.

 

Piirikokousedustajaksi piirin kokouksiin valittiin Erkki Mikkonen, varalle Erkki Rapo. Edustajiksi paikallisten järjestöjen kokouksiin valittiin Erkki Mikkonen, Teuvo Raimosvuo, Erkki Rapo ja Jouko Lampinen. Veikkausasiamieheksi valittiin Erkki Mikkonen, varalle Teuvo Raimosvuo.

 

Vahvistettiin toimintasuunnitelma ja talousarvio alkaneelle vuodelle. Seuran kokous- ym. ilmoitukset päätettiin julkaista mm. Lapin Kansassa ja Kansan Tahdossa.

 

Seuran parhaaksi urheilijaksi v. 1964 valittiin pyöräilijä Matti Jänkälä, jolle luovutettiin tätä koskeva palkintolautanen. Seuran paras urheilija tullaan valitsemaan joka vuosi. Nuorten yleisurheilun kiertopalkintoon sai toisen kiinnityksen Sakari Suhanko.

 

Vuoden 1965 toiminnassa asetettiin tavoitteeksi yhteensä 100 jäsentenvälistä kilpailua seuran eri toimintalajeissa. Lisäksi seuran toimintaan liittyy toimitsijakurssien, valmennusleirien ja massakilpailujen järjestämistä. Erityistä huomiota kiinnitetään nuorten toimintaan. Tässä mielessä seura toivoo, että urheilun ystävät tukisivat palkintolahjoituksin nuorten kilpailuharrastusta.

Lapin Kansa 12.2.1965