Aaro Peuraniemi:

Tour de France 1950 ja Lapin Ajot

Lapin ajojen lähtö vuonna 1952 Kairatieltä Lapinaukean läheltä. Kuva: Lauri Alanärä/Lapin maakuntamuseo


Vuosittainen tapahtuma, pyöräilyn Ranskan Ympäriajo, Tour de France herättää aina tunteita ja muistoja mieleen vuosikymmenien takaa. Eritoten vuodelta 1950, joka osaltaan vaikutti myös myönteisesti Lapin kilpapyöräilyn esille tuloon, sen organisointiin ja edelleen kehittämiseen nykyiselle arvostetulle tasolle.


Tapahtumaan liittyvä vaikuttamisen ydin henkilöityy silloiseen Lapinläänin maaherraan Uuno Hannulaan, entiseen kansanedustajaan, ministeriin ja tunnettuun lehtimieheen. Hän oli järjestäjien taholta kutsuttuna seuraamassa Tour de Francea paikan päällä vuonna 1950.

Palattuaan virkatehtäviinsä, hän välittömästi kutsui Lapin läänin urheilulautakunnan puheenjohtajana lautakunnan kokouksen koolle ja esitti, näkemäänsä ja kokemaansa innostuneena, että vuosina 1951 - 1953 tulisi järjestää maakunnalliset kolmipäiväiset pyöräilyn etappiajot, Lapin Ajot, yhdessä läänin alueella toimivien kuntien ja urheilupiirien kanssa. Tarkoituksena oli antaa Lapin pyöräurheilulle maakunnallinen alkusysäys ja tuki, jotta jatkossa myös Lapin Ajot voitaisiin järjestää vuosittain seurojen ja kuntien toimesta kansallisena tai kansainvälisenä kilpailuna. Esitykseen liittyvä päätös oli yksimielinen ja kilpailut järjestettiin kolmen perättäisen vuoden aikana.

Osanotto-oikeus kilpailuun oli kaikilla läänin alueella kiinteästi asuvilla 19 v. täyttäneillä henkilöillä. Kilpailijan ajosarjan määritteli se, käyttikö osanottaja kilpapyörää vaiko tavallista. Tavallisiksi pyöriksi määriteltiin pyörät, joissa ei ollut vaihteita, eikä polkimissa lisälaitteita. Muuta jakoa ei ollut.

 

Vuosina 1951 - 1953 ajettujen viimeisten etappien yhteyteen järjestettiin aina myös nuorille (alle 20-v.) ja ikämiessarjaan (yli 35-v.) osallistuville oma 50 km kilpailu, jossa pyörä oli vapaavalintainen ilman rajoituksia. Kilpailujen osanottajat koostuivat laajalta alueelta Lapin lääniä. He edustivat pääasiassa 14 eri yleisurheilu- ja hiihtoseuraa. Joukossa tunnettuja sen aikaisia kansallisen ja kansainvälisen tason hiihtäjiä ja suunnistajia.

Palkintoina oli kilpa- ja tavallisia pyöriä. Lisäksi myös kuntien ja eri toimijoiden lahjoittamia arvokkaita palkintoja metsästysaseisiin saakka. Mitään osanottomaksua ei ollut. Kilpailijat saivat etappipaikoissa vapaan majoituksen ja ruokailun. Kilpailun aikana mukana oli myös huoltoauto, jossa oli ensiapuvälineitä ja hoitohenkilökuntaa tapaturmien varalta. Myös kilpailun keskeyttäneet otettiin huoltoautoon. Toimitsijoiden määrät ja kilpailun huollon hoiti läänin urheilulautakunta, sekä järjestelyissä avustivat kulloisenkin kilpailureitin alueen kuntien urheilulautakunnat ja järjestyspoliisi. Kilpailuihin liittyvän tiedottamisen suoritti maakunnan lehdistö ja radio erinomaisesti ennen kilpailuja, niiden aikana, sekä niiden jälkeen.

Silloiset, sodanjälkeiset Lapin Ajojen maantiet olivat kauttaaltaan huonokuntoisia, mäkisiä ja renkaita repiviä sorateitä, jotka osaltaan myös tasoittivat A-sarjalaisten (kilpa) ja B-sarjalaisten (tavalliset) pyörien kilpailusuhteita toisiinsa. Vaihdepyöräedusta huolimatta A-sarjalaisilla oli runsaasti enemmän rengasrikkoja, koska ohkaisien tuubien kanto- ja kestokyky hiekassa oli heikompi kuin B-sarjalaisten vahvemmissa ja kantokyvyltään leveämmissä renkaissa. Erikoisesti tämä tuli esille rankassa, hyvää fyysistä ja välinekuntoa vaativissa kelirikon aikaisissa kilpailuissa vuonna 1952, jossa kilpailun keskeyttäjiä oli 5 ja kokonaiskilpailun parhaan ajan saavutti B-sarjan pyöräilijä, joka toisti saman myös vuonna 1953.

Ensimmäinen vuonna 1951 järjestetty 405 km:n pituinen etappiajo ajettiin 29.6. -1.7. reitillä Rovaniemi - Pello - Tornio - Rovaniemi. Kolmas osuus Tornio - Rovaniemi ajettiin Kemin kautta Rovaniemelle. Osanottajia yhteensä 32, keskeyttäjiä 4.


Tulokset
A-sarja
1) Eino Sysimetsä Tornion Pyry 13.04.56
2) Arvi Kurki Alatornion Urheilijat 13.14.32
3) Veikko Järvitalo Simon Kiri 13.19.42
B-sarja
1) Väinö Posti Simon Kiri 13.11.48
2) Lauri Pesola Tervolan Terävä 13.14.50
3) Martti Tarkiainen Tervolan Terävä 13.40.45

Toinen vuonna 1952 järjestetty 400 km pituinen etappiajo ajettiin 14.-16.6. reitillä Tornio - Pello - Rovaniemi - Tornio. Osanottajia yhteensä 35. keskeyttäjiä 5.


Tulokset
A-sarja
1) Eino Sysimetsä Tornion Pyry 13.02.46
2) Väinö Posti Simon Kiri 13.03.30
3) Onni Koskiniemi Rovaniemen Urheilijat 13.12.15
B-sarja
1) Armas Keskinarkaus Kivalon Urheilijat 12.53.43 (kilpailun paras)
2) Veikko Järvitalo Simon Kiri 13.10.19
3) M. Onkalo Simon Kiri 13.12.11

Kolmas vuonna 1953 järjestetty 373 km pituinen etappiajo ajettiin 28.- 30.8. reitillä Rovaniemi - Sodankylä - Kittilä - Rovaniemi. Osanottajia 33. keskeyttäjiä 1.


Tulokset
A-sarja
1) Eino Sysimetsä Tornion Pyry 12.15.56
2) Oiva Kaartinen Alatornion Urheilijat 12.24.03
3) Arvi Huitila Alatornion Urheilijat 12.29.15
B-sarja
1) Armas Keskinarkaus Kivalon Urheilijat 12.11.51 (kilpailun paras)
2) Martti Kähkönen Tervolan Terävä 12.20.03
3) Martti Pyykkö Lapin Lukko 12.24.32

Vuonna 1953 suoritetussa palkintojenjakotilaisuudessa palkintojen jakaja kiitti kilpailujen järjestäjiä ja osanottajia onnistuneista yhteisistä pyöräilyvuosista, sekä samalla myös totesi, että tänään 30.8. 1953 päättyneet Lapin Ajot ovat viimeiset Lapin läänin urheilulautakunnan järjestämät. Tämän jälkeen ajot siirtyvät piirien ja urheiluseurojen huoleksi toivomuksella: "Koska näin hyvälle alulle on näissä Lapin Ajoissa päästy, niin toivottavasti ne jatkuvat edelleen entistä suuremman osanottajajoukon jatkuvaan kilvoitteluun vuodesta toiseen Lapin Ajojen mestaruudesta".

On valitettavaa, että kolme vuotta näkyvästi esillä olleet ja hyvin organisoidut Lapin Ajot eivät toiveista huolimatta sellaisenaan sittenkään jatkossa toteutuneet. Pääsyynä tähän oli silloisen lääninhallituksen vetäytyminen järjestelyvastuusta ja seurojen yhteistyössä esiintynyt heikko organisointikyky, sekä osittain myös seurojen taloudelliset resurssit ja tahtotilan puutteet.

Lapin Ajot ovat kuitenkin vuosikymmenien takaisella esimerkillä kaiken aikaa vaikuttaneet siihen, että nykyinen Lapin pyöräurheilu on kehittynyt, on aktiivista sekä kansallisesti ja kansainvälisesti arvostettua. Nykyiset seuratoimijat ovat onnistuneet.

 

Espoossa 30.7.2009

Pyöräilyterveisin!
Aaro Peuraniemi

 

Aloitussivulle